Студија За Јавни Набавки

Analysis

Multikultura Analysis, ALB

Multikultura Analysis, MK

The Annual Report, Multikultura 2017

Avatar

Choose to reuse for healthy planet

Published: 2023-07-31

Avatar

Јавен повик за избор на експерт за подготовка на анализа за состојбата и предизвиците на инклузивното образование

Published: 2023-07-31

Јавен повик за избор на експерт за подготовка на анализа за состојбата и предизвиците на инклузивното образование

 

Здружение Мултикултура во рамки на проектот “За инклузивно образование” кој е финансиски поддржан од Европската Унија преку ЕПИ Скопје во рамките на проектот „Заедничка акција за човекови права“, објавува јавен повик за избор на експерт за подготовка на анализа за состојбата и предизвиците на инклузивното образование. 

Информации за проектот и за активноста

Проектот “За инклузивно образование” има за цел да придонесе кон обезбедување инклузивно и квалитетно образование за децата со посебни потреби и децата Роми. 

Анализата за состојбата и предизвиците на инклузивното образование има за цел да ги идентификува предизвиците и проблемите на инклузивното образование во Општина Тетово, Теарце, Боговиње и Желино. 

Опис на ангажманот на експертот 

Избраниот ескперт треба да подготви анализа за состојбата и предизвиците на инклузивното образование во Општина Тетово, Теарце, Боговиње и Желино. 

Затоа, целите на ова анализа се:

-да се направи преглед и анализа на актуелната состојба со инклузивното образование во гореспоменатите општини

-да се напарави преглед и анализа на правната рамка во Република Северна Македонија која се однесува на инклузивното образование

-да понуди препораки за подобрување на состојбата со инклузивното образование во гореспоменатите општини

Работни задачи на експертот

-Редовна комуникација со проектниот тим на Здружение Мултикултура

-Подоготвка на прашалник и спроведување на истиот

-Подготовка на анализа за состојбата со инклузивното образование                                                          

                                                                                             

 

Квалификации и критериуми за избор

-  Завршено образование од областа на општествените науки

-  Повеќегодишно искуство во прашањата поврзани со инклузивното образование, децата со посебни потреби и децата Роми

-  Претходно искуство во спроведување на слични анализи

-  Способности за планирање, организација и навремено исполнување на зададените задачи.

-  Развиени истражувачки и аналитички вештини

Потребни документи за аплицирање 

-Биографија на македонски или англиски јазик 

-Кратка предлог методологија со временска рамка за спроведување на анализата

Информации за ангажманот 

За работниот ангажман е предвиден еднократен хонорарен надомест во БРУТО износ од  650 евра во денарска противвредност по курс утврден по прием на средствата од страна на донаторот.

Начин на аплицирање 

Потребните документи за аплицирање се достават на електронската пошта info@multikultura.org.mk или во просторите на Здружение Мултикултура (ул. Дервиш Цара 5/2-2 Тетово). 

Рокот за аплицирање е до 09.08.2023.

Постапка за избор на кандидат/ка:

Здружение Мултикултура ќе формира комисијата и ќе ги разгледа примените апликации. Ненавремените и нецелосни пријави од кандидатите, нема да бидат земени предвид. Комисијата ќе изработи ранг листа од примените апликации во зависност од степенот на исполнување на квалификациите опишани во овој оглас.                

Converted to HTML with WordToHTML.net

Avatar

Presentation of the Workers' Rights Manual

Published: 2023-11-01

Today, in front of students and graduates, as part of the "Social dialogue and the future of work" project, we presented the Workers' Rights Manual, which provides detailed information on the rights enjoyed by workers in the workplace and what legal protection can request in situations of violation of their labor rights.

This project is supported by the Olof Palme International Center and the Swedish Government.

Avatar

Transnational meeting of the project “Suitcase of my life”

Published: 2022-09-14

It was a pleasure to host the transnational meeting and to welcome the partners of the project "Suitcase of my life" from Germany, Spain and Cyprus.

The past two days have been full of work and discussion about the flow of the project.

We are so happy with the outcomes so far and very motivated for the upcoming activities within the project.

One of the best things about this meeting was the exhibition which showed one more time that intergenerational dialogue and cooperation is possible and has many benefits for both generations.

This project is financed within the frames of Partnerships for Creativity by Erasmus.

Avatar

Workshop for building the capacities of civil society organizations in Tetovo

Published: 2022-08-30

On 26th of August 2022, Association Multikultura in cooperation with the Albiz Foundation within the Community Investment Platform, worked on building the capacities of civil society organizations in Tetovo. In a wonderful atmosphere of young representatives together with representatives of CED, ADEC, PsychAlb, ILPP and Eco Action, we developed a project idea and drafting a project proposal on the topic Preparing young people for employment, which will also be published in the Community Investment Platform, as a tool for collecting financial resources with the aim to generate funds for its implementation.

RSS Feeds

News in rss

Click to get rss feed

Draft Strategic Plan of the Local Economic Social Council of Tetovo for the period 2021-2024

Annual Report 2019 - Association Multikultura

Annual Report 2018 - Association Multikultura

Copyright © 2016. Multikultura