Студија За Јавни Набавки

Analysis

Multikultura Analysis, ALB

Multikultura Analysis, MK

The Annual Report, Multikultura 2017

Publications

Documents and files

Барање за коктел

Барање за понуда за печатење на анализа

Повик за експерт.docx (02.2024)

Повик за членовите на работната група (02.2024)

Doracak për të drejtat e punëtorve në Republikën e Maqedonisë së Veriut

ПРИРАЧНИК ЗА ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Planifikim loje për 1.1 milion foshnje:Istanbul95

Планирање игра за 1,1 милиони бебиња:Истанбул95

Të kthyerit e qytetit fëmijëve

Враќајќи им го градот на децата

Студија за јавните набавки во основните училишта во Општина Тетово во 2018 година

Анализа - Јавни набавки

Завршна сметка 2019

Завршна сметка 2018

Завршна сметка 2016

Audit Report 2017

Annual Report 2018 - Association Multikultura

Повик за обочувачи

Повик за членови во работната група за подготовка на Стратегијата за работата на Локалниот Младински Совет

Повик за експерти за подготовка на Стратегијата за работата на Локалниот Младински Совет

Јавен повик за експерт (03.12.2018)

Повик за експерт (03.09.2018)

Cultural Diversity 2018

Збирка резимеа од истражувањата на грантистите од проектот Мрежа 23+

The Annual Report, Multikultura 2017

Multikultura Analysis, ALB

Multikultura Analysis, MK

Annual Report 2016, Multikultura

Strategic plan 2012-2015, Multikultura

Unemployment brochure ALB- NCBI

Unemployment brochure MK- NCBI

Multikultura brochure ALB- Norwegian people`s aid

Multikultura brochure MK- Norwegian people`s aid

MultIdea magazine ALB, 15-2012

MultIdea magazine ALB, 16-2012

MultIdea magazine ALB, 17-2012

MultIdea magazine MK, 15-2012

MultIdea magazine MK, 16-2016

MultIdea magazine MK, 17-2016

Diversity Week Catalogue 2014

Brochure for the Convention of the childrens rights ALB- Sega

Brochure for the Convention of the childrens rights MK- Sega

Anti-corruption brochure ALB- NCBI

Anti-corruption brochure MK- NCBI

Annual report MK, 2011

Annual program 2012, Multikultura

Monitoring plan 2012, Multikultura

Flyer ALB- Diversity Day 2012

Car free day flyer ALB

Car free day flyer MK

Creative workshop, Multikultura

Flyer ALB- Diversity Week 2015

Flyer MK- Diversity Day 2012

Flyer MK- Diversity Week 2015

RSS Feeds

News in rss

Click to get rss feed

Draft Strategic Plan of the Local Economic Social Council of Tetovo for the period 2021-2024

Annual Report 2019 - Association Multikultura

Annual Report 2018 - Association Multikultura

Copyright © 2016. Multikultura